Bronbewerkingen te ruil of te koop

Inleiding

Op deze pagina bied ik een aantal door mij bewerkte bronnen aan te ruil of te koop. Mijn voorkeur gaat uit naar het ruilen met door u zelf bewerkte bronnen, maar aangezien niet iedereen tijd of zin heeft om zelf bewerkingen te maken stel ik mijn bronnen ook beschikbaar tegen een kleine vergoeding ter compensatie van door mij gemaakte onkosten.

Als bonus kunnen op deze pagina ook nog een aantal bronbewerkingen gratis worden gedownload.

Al deze bronbewerkingen hebben betrekking op de provincie Groningen en in hoofdzaak het Oldambt en de gemeente Slochteren en omgeving. Onderstaand worden eerst de voorwaarden voor ruilen en verkopen vermeld, daarna volgt een beschrijving van de beschikbare bronnen.

Voor het maken van transcripties maak ik gebruik van het door mij zelf ontwikkelde programma Transcript. Het is erg handig om veel voorkomende handelingen te vereenvoudingen en te automatiseren wat veel tijdwinst oplevert zonder de kwaliteit van de transcriptie aan te tasten.

Ik neem ook opdrachten aan om voor anderen bronnen te transcriberen. Neem contact met me op om de details hiervan te bespreken.

Ruilvoorwaarden

Ruilen: geef altijd eerst per e-mail aan wat u te bieden heeft. Mijn interesse betreft in hoofdzaak de provincies Groningen en Drenthe. Maar ook bronnen uit Duitsland (Oost-Friesland) en Friesland en enkele andere plaatsen zou ik mogelijk kunnen gebruiken.

In principe gaat het me om volledige bronbewerkingen maar in bepaalde gevallen zou ik ook gedeelten kunnen aanvaarden mits redelijk van omvang, zoals bijvoorbeeld uit de civiele zaken van de HJK. Ik ben in elk geval niet op zoek naar genealogiëen.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat u alleen gegevens kunt aanbieden die van u zelf zijn, dus die door u zelf bewerkt zijn.

Verkoopvoorwaarden

Stuur me een e-mail met de door u gewenste bestanden. Aangezien ik tegenwoordig in de Verenigde Staten woon gaat mijn voorkeur nu uit naar betaling via paypal waarbij u het hiervoor genoemde e-mail adres kunt gebruiken. Desgewenst kunt u ook via mijn Nederlandse Rabobank rekening betalen. Dit nummer geef ik zonodig door via e-mail.

Als u zo snel mogelijk de bestanden in uw bezit wilt hebben, stuur dan ook een e-mail nadat u het bedrag heeft overgemaakt. Bestanden worden pas toegestuurd nadat het bedrag op mijn paypal of bankrekening staat.

Algemene voorwaarden

De bestanden worden in principe geleverd per e-mail als bijlagen. Bij grote bestellingen zullen de gegevens in gedeelten worden verstuurd.

Het is niet toegestaan mijn bronnen in zijn geheel al dan niet tegen betaling aan anderen te verstrekken. Het citeren van losse akten is vanzelfsprekend wel mogelijk, bij voorkeur met vermelding van de bronbewerker.

Omhoog

Huwelijkscontracten Nieuw Scheemda 1701-1811

Huwelijkscontracten Nieuw Scheemda 1701-1811.

Betreft: alle huwelijkscontracten opgemaakt te Nieuw Scheemda vanaf 1701 tot en met 1811 (aangevuld met een paar andere contracten). De contracten voor 1701 zijn niet door mij bewerkt.

Er kan online gezocht worden in de database met alle vermeldingen.

De index op alle persoons en plaatsnamen die hierin voorkomen, is nu online te bekijken.

Soort bewerking: uittreksel, bestaat uit ongeveer 139 bladzijden (waarvan 39 bladzijden index).

Bestandsformaat: rtf.

Prijs: € 10.

Huwelijkscontracten Oostwold (Oldambt) 1713-1810

Huwelijkscontracten Oostwold (Oldambt) 1713-1810.

Betreft: alle huwelijkscontracten opgemaakt te Oostwold vanaf 1713 tot en met 1810 (aangevuld met een paar andere contracten). De contracten voor 1694 (er is een hiaat van 1694-1713) zijn niet door mij bewerkt.

Er kan online gezocht worden in de database met alle vermeldingen.

De index op alle persoons en plaatsnamen die hierin voorkomen, is nu online te bekijken.

Soort bewerking: uittreksel, bestaat uit 89 bladzijden (waarvan 25 bladzijden index).

Bestandsformaat: rtf.

Prijs: € 5.

RA Noordbroek 1608-1616

Verzegelingen te Noordbroek 1608-1616: RA Oldambt (toegang 731), inv.nr. 7186.

Betreft: alle verzegelingen te Noordbroek van 10 augustus 1608 tot en met 29 april 1616. Deze verzegelingen bevatten o.a. huwelijkscontracten, koopakten van huizen en landerijen, geldleningen en scheiding van erfenissen.

Er kan online gezocht worden in de database met alle vermeldingen.

De index op alle persoons en plaatsnamen die hierin voorkomen, is online te bekijken.

Soort bewerking: uittreksels van de akten met alle relevante informatie, bestaat uit 98 bladzijden (met index erbij 126 blz.).

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: € 10.

RA Noordbroek 1634-1643

Verzegelingen te Noordbroek 1634-1643: RA Oldambt (toegang 731), inv.nr. 7190.

Betreft: alle verzegelingen te Noordbroek van 27 oktober 1634 tot en met 5 april 1643. Deze verzegelingen bevatten o.a. huwelijkscontracten, koopakten van huizen en landerijen, geldleningen en scheiding van erfenissen.

Er kan online gezocht worden in de database met alle vermeldingen.

De index op alle persoons en plaatsnamen die hierin voorkomen, is online te bekijken.

Soort bewerking: ruime uittreksels van de akten met alle relevante informatie, bestaat uit 187 bladzijden (met index erbij 221 blz.). Het origineel bestaat uit 746 bladzijden.

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: € 10.

RA Noordbroek 1682-1700

Verzegelingen te Noordbroek 1682-1700: RA Oldambt (toegang 731), inv.nr. 7195 (voorheen RA V y 11).

Betreft: alle verzegelingen te Noordbroek van 12 december 1682 tot en met 25 december 1700. Deze verzegelingen bevatten o.a. huwelijkscontracten, koopakten, geldleningen en scheiding van erfenissen.

Er kan online gezocht worden in de database met alle vermeldingen.

De index op alle persoons en plaatsnamen die hierin voorkomen, is nu online te bekijken.

Soort bewerking: uittreksels van de akten, bestaat uit 113 bladzijden (144 bladzijden inclusief index).

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: € 10.

Omhoog

Rechtdagen Klei-Oldambt 1652-1690, 1700-1707, 1718-1803

Rechtdagen van het Klei-Oldambt, inv.nrs. 6322 tot en met 6349 (RA Oldambt, toegang 731), 1 december 1652 tot en met 28 mei 1803 (met enkele hiaten).

Er kan online gezocht worden in de database met alle vermeldingen.

De index op alle persoons en plaatsnamen die hierin voorkomen, is nu online te bekijken.

Een aantal interessante zaken zijn nu als voorbeeld notulen te bekijken.

Betreft: een volledige transcriptie van de notulen van de rechtdagen van het Klei-Oldambt (Termunten, Borgsweer, Woldendorp, Wagenborgen), bestaande uit 27 delen en daarnaast nog een deel met commissiezaken die vanaf 1781 los van de andere zaken genoteerd werden. De achtereenvolgende delen betreffen de volgende periodes:

Inv.nr. 6322 - 1 december 1652 tot en met 8 januari 1655

Inv.nr. 6323 - 17 januari 1655 tot en met 19 december 1657

Inv.nr. 6324 - 15 januari 1658 tot en met 8 januari 1661

Inv.nr. 6325 - 18 januari 1661 tot en met 9 januari 1664

Inv.nr. 6326 - 15 januari 1664 tot en met 8 januari 1667

Inv.nr. 6327 - 18 januari 1667 tot en met 3 januari 1670

Inv.nr. 6328 - 15 januari 1670 tot en met 8 januari 1673

Inv.nr. 6329 - 18 januari 1673 tot en met 11 januari 1676

Inv.nr. 6330 - 15 januari 1676 tot en met 2 januari 1679

Inv.nr. 6331 - 18 januari 1679 tot en met 17 december 1681

Inv.nr. 6332 - 21 januari 1682 tot en met 20 december 1684

Inv.nr. 6333 - 17 januari 1685 tot en met 13 september 1690 (19 juni 1699)

Inv.nr. 6334 - 30 november 1700 tot en met 26 februari 1707

Inv.nr. 6335 - 17 december 1718 tot en met 19 december 1722

Inv.nr. 6336 - 23 januari 1723 tot en met 15 december 1725

Inv.nr. 6337 - 19 januari 1726 tot en met 17 december 1729

Inv.nr. 6338 - 28 januari 1730 tot en met 19 december 1733

Inv.nr. 6339 - 16 januari 1734 tot en met 18 november 1741

Inv.nr. 6340 - 20 januari 1742 tot en met 25 oktober 1749

Inv.nr. 6341 - 24 januari 1750 tot en met 13 december 1755

Inv.nr. 6342 - 17 januari 1756 tot en met 9 mei 1767

Inv.nr. 6343 - 20 juni 1767 tot en met 18 juli 1778

Inv.nr. 6344 - 18 juli 1778 tot en met 23 december 1784

Inv.nr. 6345 - 8 januari 1785 tot en met 17 oktober 1795

Inv.nr. 6346 - 17 oktober 1795 tot en met 8 maart 1800

Inv.nr. 6347 - 15 maart 1800 tot en met 31 juli 1802

Inv.nr. 6348 - 11 september 1802 tot en met 28 mei 1803

Inv.nr. 6349 - 23 mei 1781 tot en met 28 mei 1803

In deze rechtdag notulen zijn bijvoorbeeld de volgende soorten zaken te vinden: het eisen van betaling voor geleverde diensten of waren, de opzegging van landerijen of geld, aanstelling van voogden, verdeling van geld tussen de schuldeisers, onenigheid over erfenissen, vrouwen die eisen dat een man met hun moet trouwen of kraamkosten moet betalen, eisen van genoegdoening (schadevergoeding) omdat men is uitgescholden, het aanstellen van een volmacht die voor iemand anders een (rechts)zaak zal behartigen, mondigkenning (veniam aetatis), eis tot het maken van een inventaris, borgstelling, onenigheid over recht van overpad, criminele zaken (diefstal, vergiftiging), schouw van dijken en wegen, signalementen van gezochte personen, missives, enz.

Hierin komen niet alleen personen voor uit het Klei-Oldambt maar ook regelmatig mensen uit de omliggende gebieden die in conflict zijn met mensen uit het Klei-Oldambt, en niet alleen uit de andere delen van Groningen maar ook Oost-Friesland en een enkele keer zelfs uit andere delen van Nederland.

Soort bewerking: volledige transcriptie met daarbij een index gesorteerd op voornaam van alle voorkomende personen en plaatsnamen met verwijzing naar de bladzijdenummers in het document.

Het origineel respectievelijk de transcriptie (inclusief index) van de achtereenvolgende delen bestaat uit:

Inv.nr. 6322 - 1066 en 412 bladzijden

Inv.nr. 6323 - 1024 en 432 bladzijden

Inv.nr. 6324 - 910 en 382 bladzijden

Inv.nr. 6325 - 1023 en 419 bladzijden

Inv.nr. 6326 - 1037 en 429 bladzijden

Inv.nr. 6327 - 1065 en 421 bladzijden

Inv.nr. 6328 - 804 en 290 bladzijden

Inv.nr. 6329 - 1017 en 339 bladzijden

Inv.nr. 6330 - 1050 en 337 bladzijden

Inv.nr. 6331 - 978 en 342 bladzijden

Inv.nr. 6332 - 952 en 338 bladzijden

Inv.nr. 6333 - 1048 en 428 bladzijden

Inv.nr. 6334 - 668 en 368 bladzijden

Inv.nr. 6335 - 721 en 267 bladzijden

Inv.nr. 6336 - 422 en 124 bladzijden

Inv.nr. 6337 - 493 en 149 bladzijden

Inv.nr. 6338 - 470 en 139 bladzijden

Inv.nr. 6339 - 716 en 178 bladzijden

Inv.nr. 6340 - 440 en 102 bladzijden

Inv.nr. 6341 - 529 en 224 bladzijden

Inv.nr. 6342 - 550 en 294 bladzijden

Inv.nr. 6343 - 562 en 274 bladzijden

Inv.nr. 6344 - 538 en 278 bladzijden

Inv.nr. 6345 - 640 en 418 bladzijden

Inv.nr. 6346 - 281 en 178 bladzijden

Inv.nr. 6347 - 114 en 65 bladzijden

Inv.nr. 6348 - 67 en 39 bladzijden

Inv.nr. 6349 - 184 en 109 bladzijden

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs voor alle delen samen: € 150 (losse delen € 10 per deel, behalve inv.nrs. 6336 t/m 6340 en 6346 en 6349, die zijn € 7,50; 6347 en 6348 samen € 5).

Omdat ik besef dat dit nogal prijzig is, is er nu ook de mogelijkheid om alleen de gegevens van een bepaalde persoon of personen op te vragen. Starttarief daarvoor is € 2,50 met daar bovenop per vermelding 10 eurocent (en als het om slechts enkele vermeldingen gaat stuur ik ze vaak voor niets op). Neem voor nadere details over het opvragen van het aantal vermeldingen van een naam en andere voorwaarden per e-mail contact met mij op.

Omhoog

Rechtdagen Siddeburen 1710-1717

Betreft: Notulen van de rechtdagen te Siddeburen in de periode 1710-1717: RA Fivelingo (toegang 733), inv.nr. 679.

De index op alle persoons en plaatsnamen die hierin voorkomen, is nu online te bekijken.

Soort bewerking: complete transcriptie, bestaat uit 56 bladzijden.

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: € 2,50.

RA Siddeburen 1781-1803

Verzegelingen van het gerecht Siddeburen 1791-1803: RA Fivelingo (toegang 733), inv.nrs. 722-725.

Betreft: alle verzegelingen opgemaakt voor het gerecht Siddeburen over de periode 1781 tot en met 1803. Er komen vooral in de periode tot 1791 ook veel akten voor uit het gerecht Hellum. Daarnaast komen er ook regelmatig contracten voor uit anderen plaatsen, vooral Appingedam. Dit zijn alle verzegelingen die van dit gerecht bewaard zijn gebleven (behoudens enkele die te vinden zijn in het gerecht Farmsum).

Er kan online gezocht worden in de database met alle vermeldingen.

Een index op alle persoons en plaatsnamen die hierin voorkomen, is nu online te bekijken.

Soort bewerking: uittreksels van de akten, bestaat uit 178 bladzijden (met index erbij 212 bladzijden).

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: € 10.

RA Hellum-Schildwolde 1791-1803

Verzegelingen van het gerecht Hellum-Schildwolde 1791-1803: RA Fivelingo (toegang 733), inv.nrs. 478-479.

Betreft: alle verzegelingen opgemaakt voor het gerecht Hellum-Schildwolde over de periode 1791 tot en met 1803. Dit zijn (naast de bovengenoemde in het gerecht Siddeburen) alle verzegelingen die van dit gerecht bewaard zijn gebleven (behoudens nog enkele die te vinden zijn in het gerecht Farmsum).

Er kan online gezocht worden in de database met alle vermeldingen.

Soort bewerking: uittreksels van de akten, bestaat uit 69 bladzijden.

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: € 5.

Voogdijzaken Hellum-Schildwolde 1761-1791

Voogdijzaken van het gerecht Hellum-Schildwolde 1761-1794: RA Fivelingo (toegang 733), inv.nr. 473.

Betreft: alle voogdijzaken opgemaakt voor het gerecht Hellum-Schildwolde. Hierin is te vinden aanstelling van voogden, verantwoording door de voogden, authorisatie tot afkoop en quitering door de pupillen.

Soort bewerking: uittreksel van de relevante informatie, bestaat uit 34 bladzijden.

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: € 5.

Huwelijkscontracten zegelaar te Slochteren 1803-1810

Betreft: Huwelijkscontracten opgemaakt door de gekwalificeerde zegelaar te Slochteren 1803-1810 (bevat gegevens uit de gehele gemeente Slochteren): RA Fivelingo (toegang 733), inv.nr. 1116.

Soort bewerking: uittreksel van de relevante informatie, bestaat uit 12 bladzijden.

Bestandsformaat: doc (Word).

Gratis: Huwelijkscontracten Slochteren 1803-1810 (Download).

Omhoog

Bevolkingsregister Hellum 1850-1860

Betreft: het complete bevolkingsregister van het dorp Hellum in de gemeente Slochteren over de periode 1850-1860.

Soort bewerking: compleet overgenomen, bestaat uit 36 bladzijden.

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: € 5.

Dopen en huwelijken Hellum

Betreft de dopen en huwelijken van Hellum 1690-1811. In totaal gaat het om 1309 dopen, het aantal huwelijken is niet geteld.

Bestandsformaat dopen: dbf in genlias opmaak; huwelijken: doc (Word) formaat.

Opmerking: de dopen en huwelijken uit de provincie Groningen zijn ook te doorzoeken via de website AlleGroningers.

Prijs: € 7,50 (dopen en huwelijken samen).

Gratis: Overledenen Hellum 1806-1811 (Download).

Dopen en huwelijken Siddeburen

Betreft de dopen van Siddeburen 1684-1811 en de huwelijken 1750-1811. In totaal 2249 dopen en een onbekend aantal huwelijken.

Bestandsformaat dopen: dbf in genlias opmaak; huwelijken: rtf formaat.

Opmerking: de dopen en huwelijken uit de provincie Groningen zijn ook te doorzoeken via de website AlleGroningers.

Prijs: € 10 (dopen en huwelijken samen).

Gratis: Overledenen Siddeburen 1806-1811 (Download).

Omhoog

Overledenen Schildwolde

Gratis: Overledenen Schildwolde 1804-1811 (Download).

Mannelijke ingezetenen Hellum, Siddeburen en Schildwolde 1811

Betreft: lijst van volwassen mannelijke ingezetenen in de dorpen Hellum, Siddeburen en Schildwolde in 1811. Dit is een gedeelte uit de lijst van het kanton Appingedam, te vinden in: Archieven v.d. gewestelijke besturen in Groningen 1798-1814 (toegang 3), inv.nr. 1643.

Soort bewerking: compleet overgenomen, bestaat uit 11 bladzijden (lijst in 2 kolommen).

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: gratis. Download

Omhoog

Ambt en neringgeld te Hellum, Siddeburen, Schildwolde en Slochteren

Betreft: lijst van ambt en neringgeld in Fivelingo waarvan bewerkt zijn alle lijsten betreffende Hellum, Siddeburen, Schildwolde en Slochteren. Bron: Ommelander Archieven (toegang 2), inv.nr. 671.

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: gratis. Download

Taxatiegeld 1730/1731 te Hellum, Siddeburen en Schildwolde.

Betreft: personen aangeslagen voor het taxatiegeld in 1730/1731 in de dorpen Hellum, Siddeburen en Schildwolde. Bron: Staten Archieven (toegang 1), inv.nr. 2217.

Bestandsformaat: doc (Word).

Prijs: gratis. Download

Landhuren en leningen van de kerk te Zuidbroek 1564-1587.

Betreft: staatboek van landhuren en leningen verschuldigd aan de kerk te Zuidbroek 1564-1587. Bron: archief N.H. kerk te Zuidbroek (toegang 339), inv.nr. 59.

Bestandsformaat: doc (Word), 8 bladzijden.

Prijs: gratis. Download

Door mij bewerkte lidmatenlijsten van diverse plaatsen.

Alle lidmatenlijsten van de provincie Groningen tot 1811 worden verzameld op de website lidmaten provincie Groningen.

De volgende daar te vinden lijsten (gratis) zijn door mij bewerkt:

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail