Index rechtdagen Siddeburen 1710-1717

Inleiding

Deze pagina bevat een index op de persoons- en geografische namen voorkomende in de notulen van de rechtdagen te Siddeburen in de periode 1710-1717.

Deze notulen van de rechtdagen bevatten hoofdzakelijk civiele procedures, o.a. aanstelling voogden, opzegging van landerijen en geldleningen, eisen om betaling van geld, eedstaving van slachters, enz.

Voor informatie kunt u mij e-mailen, maar voor u dat doet zie eerst de informatie op de pagina met bronbewerkingen.

De namen van personen zijn alfabetisch gesorteerd op voornaam. Verschillende spellingsvarianten zijn niet samengevoegd wees daar dus bedacht op. Wanneer er geen voornaam vermeld wordt in de tekst, dan heb ik waar mogelijk de beroepsaanduiding achter de naam toegevoegd.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Z

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail