Liberale gift Westerbork 1747

Introductie

In 1747 werd iedereen gedwongen de vijftigste penning oftewel 2% van zijn bezittingen te betalen als een eenmalige belasting. Deze heffing was nodig wegens de geldnood ten gevolge van de aanval van de koning van Frankrijk.

Hiervan zijn in de jaren 1748 en 1749 registers aangelegd die de namen van de belastingplichtigen bevatten. De registers zijn te vinden in de Oude Staten Archieven (OSA) in het Drents Archief te Assen onder inv.nr. 1110. Zie ook: Belastingheffing in Drenthe 1600-1822 door P. Brood, 1991, p. 75-76, en Op zoek naar het eigen verleden, red. M.A.W. Gerding, 1985, p. 104.

In deel IV vinden we onder andere de lijst van het kerspel Westerbork. Deze heffing moest in vier termijnen betaald worden. De eerste termijn werd tegelijk met de bepaling van het te betalen bedrag voldaan. Dit gebeurde voor Westerbork op 2 en 3 februari 1748. De tweede, derde en vierde termijn werden respectievelijk op 23 mei 1748, 4 februari 1749 en 7 juni 1749 voldaan.

De lijst bevat niet alleen de namen van de hoofdbewoners maar vaak ook namen van de hoofden van inwonende gezinnen en van de knechten en meiden. In een aantal gevallen leeft de als eerste genoemde hoofdbewoner blijkbaar niet meer. Tenminste: er wordt dan betaald door een ander. Helaas wordt niet vermeld hoeveel iedereen afzonderlijk moest betalen. Wel wordt vermeld dat Westerbork in totaal ƒ 3300 moest opbrengen.

Hieronder volgt de volledige lijst met namen van personen in het kerspel Westerbork die mee betaalden aan de liberale gift.

Westerbork

Oorsinge (Eursinge)

Garminge

Balinge

Mantinge

Bruntinge

Elp

Orvelte

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail