Hellum: overledenen 1806-1811

Inleiding

Deze pagina bevat een transcriptie van de overledenen te Hellum in de periode 1806-1811. Deze lijst staat ook wel bekend als de lijst met aangegeven lijken.

Voor meer door mij gemaakte transcripties zie mijn pagina met bronbewerkingen.

Overledenen 1806

Gennip Scheltes, ovl. 12-2-1806, begr. 19-2-1806, oud 83 jaar en 5 maand, wonende te Hellum op de bovenstreek aan de Oostzijde van de kerk. Hij had 7 kinderen uit een tweede huwelijk.

Arent Luxema, ovl. 28-2-1806, begr. 5-3-1806, oud circa 9 maanden, wonende te Hellum aan de Hageweg (Hogeweg?), kind van Otte Luxema en Tetje Peters.

Jantje Geerts, ovl. 13-3-1806, begr. 18-3-1806, oud 8 dagen, wonende te Hellum op de Akkerenden, kind van Geert Luurts en Harmke Claassens.

Trijntje Jans, ovl. 31-3-1806, begr. 8-4-1806, oud 76 jaar en 12 dagen, wonende te Hellum op de Akkerenden. Gehuwd geweest, zonder kinderen, met als verdere descendenten Jan Roelfs en Roelfje Berends.

Luirt Klaassens, ovl. 6-5-1806, begr. 9-5-1806, oud 21 weken, wonende te Hellum aan de bovenstreek, kind van Klaas Migchiels en Anje Luurts.

Aaltjen Jacobs, ovl. 18-5-1806, begr. 22-5-1806, oud 6 jaar en 2 maand, wonende te Hellum aan de bovenstreek, kind van Jacob Pieters en Jantjen Luurts.

Gerrit? Luitjes, ovl. 21-8-1806, begr. 25-8-1806, oud 46 jaar, wonende te Hellum aan de [doorgestreept weg] Oostzijde van de kerk. Hij was gehuwd en had 5 kinderen.

Freerk Harms, ovl. 22-8-1806, begr. 27-8-1806, oud 68 jaar, wonende te Hellum op de bovenstreek. Gehuwd geweest en 3 kinderen.

Aaltjen Peters, ovl. 9-9-1806, begr. 11(of 15?)-9-1806, oud 66 jaar, wonende te Hellum op de bovenstreek. Gehuwd geweest (!) met 3 kinderen en 3 kindskinderen waarvan de vader overleden is - verdere descendenten? de A..en? [=de armen/diakonie?].

Anna Derks, huisvrouw van Jan Lauwrens?, ovl. 19-10-1806, begr. 24-10-1806, oud 54 jaar, wonende te Hellum op de Akkerenden. Gehuwd geweest, met man en 5 kinderen.

Derk Geerts, ovl. 3-11-1806, begr. 10-11-1806, oud 74 jaar en 11 maand, wonende te Hellum aan de Westzijde der kerk. Weduwnaar met eene dochter.

Overledenen 1807

2 kinderen van Fokke Sjabbes en Grietje Sebes, ovl. 12-5-1807, begr. 16-5-1807, oud 3 dagen, wonende te Hellum op de Akkerenden.

Tjaard Arends, ovl. 13-5-1807, begr. 19-5-1807, oud 38 jaar, wonende Over het Schild. Gehuwd geweest met eene vrouw en 5 kinderen.

Willem Willems, zoon van Aafke Willems, ovl. 21-5-1807, begr. 26-5-1807, oud 28 jaar en 7 maand, wonende te Ten Boer. Ongehuwd.

Een kind van Harm Peters en Aaltje Jans, ovl. 24-5-1807, begr. 28-5-1807, oud 1 jaar en 3 maand.

Een dogtertje van Eilje Fokkes, wedw. van Tjaard Arends, Over het Schild, ovl. 30-5-1807, begr. 5-6-1807, oud 11 weken.

Aaltje Muselaar, wedw. van Arent van Luizen, ovl. 11-9-1807, begr. 15-9-1807, oud 74 jaar, eenige maanden gewoond hebbende te Leeuwarden bij Giesbertus van Luizen, nalatende 3 kinderen en gestorven bij Hendrik Hendrik Aijses [sic], aan t Schild op t Steenhuis.

Anje Evers, wedw. van Hendrik Hendriks, ovl. 12-9-1807, begr. 17-9-1807, oud 98 jaar en eenige maanden, nalatende 2 kinderen en gewoond hebbende te Hellum aan de westzijde van de kerk.

Jan Roelfs, een kind van Roelf Jans (en Reina Reins, overleden), ovl. 20-10-1807, begr. 28-10-1807, oud 5 jaar, gewoond hebbende te Hellum bij Jan Roelfs.

Het kind van Hendrik Jans en Jantje Aeijlts, geb. 8-11-1807, ovl. 8-11-1807, begr. 11-11-1807.

Jantje Aeijlts [doorgestreept: huisvr. van Hendrik], ovl. 12-11-1807, begr. 17-11-1807, nalatende man en kind en gewoond hebbende te Hellum op de Kosterij? [of Kloosterij?].

Anna Ottes Luxema, kind van Otte Luxema en Tetje Pieters, ovl. 1-12-1807, begr. 8-12-1807, wonende te Hellum aan de weg, oud 3 weken.

Derk Brons, ovl. 29-12-1807, begr. 5-1-1808, oud 78 jaar, gewoond hebbende te Hellum op t Veen, gehuwd en nalatende eene vrouw en 3 kinderen. ged. te Veendam [dit laatste (ged. te Veendam) zou later toegevoegd kunnen zijn?].

Overledenen 1808

Een kraamkind van Jan Wilders, watermulder en Anna Peters, ovl. 5-3-1808, begr. 14-3-1808, wonende onder Hellum over het Schild.

Het kraamkind van Fokke Sjabbes en Grietje Sebes, ovl. 29-3-1808, begr. 1-4-1808, wonende te Hellum op de Akkerenden.

Otto Arends Luxema, ovl. 15-4-1808, begr. 20-4-1808, oud 31 jaar, gewoond hebbende te Hellum aan de weg ten Oosten van de kerk. Gehuwd geweest en achterlatende benevens deszelfs huisvr., 2 [!] kinderen.

Welmoet Geerts, ongehuwd, dochter van Geert Jans en Jaantje Klaassens, ovl. 25-4-1808, begr. 29-4-1808, 46 jaar, wonende te Hellum aan de weg aan de Westzijde van de kerk, gehoord hebbende onder de diaconie van Jukwert.

Het kind van Nanne Jacobs en Berendje Claassens, ovl. 26-5-1808, begr. 30-5-1808, oud ruim 1 jaar, genaamd Trijntje Nannings.

Het kind van Johannes Kim en Mijntje Jans, ovl. 9-7-1808, begr. 14-7-1808, genaamd Martjen, oud 23 maanden.

Het kind van Jan Harms en Harmke Jans, ovl. 1-9-1808, begr. 6-9-1808, genaamd Harmke Jans, oud 7 jaar en eenige maanden, wonende te Hellum bij de molen.

Het kind van Christiaan Klaassens en Jantjen Jacobs, ovl. 10-10-1808, begr. 14-10-1808, genaamd Aaltjen Kristiaans, oud bijna 2 jaar, wonende bij de bovenstreek [te Hellum].

Het kind van Harm Harms en Anniggijn Fokkes, ovl. 13-12-1808, begr. 16-12-1808, voort bij de geboorte overleden, wonende te Hellum op t Veen.

Jan Wessels, ovl. 26-12-1808, begr. 30-12-1808. [verder niets vermeld]

Overledenen 1809

Tielke Jans, ovl. 7-1-1809, begr. 11?-1-1809, oud 3 jaar, gewoond hebbende bij de Bovenstreek, oostkant van de kerke.

Grietje Scheltens, weduwe van Hindrick Doewes, ovl. 23-2-1809, begr. 1-3-1809, oud 76 jaar en 5 maand, nalatende 6 kinder, gewoond hebbende Over t Schild onder Hellum.

Aafke Pieters, dogtertje van Pieter Geerts en Jantjen Eppes, ovl. 3-4-1809, begr. 7-4-1809, oud 1 jaar en 10 maand.

Een kindje van Hindrik Eijsses, Gerrijtje van Luizen, ovl. 6-4-1809, begr. 10-4-1809, oud enige dagen, te Hellum aan de zuidzijde bij t Schild.

Anje Roelfs, ovl. 6-4-1809, begr. 11-4-1809, oud 70 a 75 jaar, zijnde onder de diakonie te Hellum.

Jacob Jans, ovl. 14-4-1809, begr. 18-4-1809, oud 19 jaar, gewoond hebbende bij Hindrik Harms, te Hellum aan de oostkant van de kerk, behorende onder de diakonie te Siddeburen.

Jacob Jans, ovl. 14-4-1809, begr. 20-4-1809, oud 35 jaar en enige maanden, gewoond hebbende aan de oostkant van de kerk te Hellum aan de weg, gehuwd geweest en nalatende benevens zijn vrouw 3 kinderen.

Klaas Klaassens, ovl. 30-4-1809, begr. 5-5-1809, oud 25 jaar en 3 maand, zoon van Klaas Klaassens, ongehuwd, nalatende zijn vader, gewoond hebbende aan de oostkant van de kerk te Hellum.

Overledenen 1810

Arend Tjaards, weduwnaar, ovl. 7-1-1810, begr. 13-1-1810, oud 73 jaar, nalatende 2 kinderen en 4? kindskinderen, Over t Schild.

Een kindje van Harm Harms en Anniggien Fokkens, ovl. 26-1-1810, begr. 1-2-1810.

Aangifte 31-1-1811 Anje, eenige dochter van Roelf Harms en Lupke Tjakkes, ovl. 27-1-1811, oud 32 jaar, nalatende hare ouderen.

Aangifte 6-2-1810 Jenneke Kim, ovl. 3-2-1810, huisvrouw van Jan Jans Bakker, nalatende met haren man 6 kinderen, oud 41 jaar.

Aangifte 14-2-1810 Aaltje Harms, dochter van Harm Pieters en Aaltje Jans, ovl. 9-2-1810, oud ruim 9 jaar. [MOGELIJK wordt hier Geertje bedoeld??? of elders of niet gedoopt?]

Aangifte 20-4-1810 Thomas Jans, ovl. 17-4-1810, oud ruim 83 jaar, gehuwd geweest met 2 vrouwen, nalatende een voorzoon en weduwe met een dochter.

Aangifte 11-5-1810 Eppe, zoontje van Pieter Eppes Sijtzema en Jakobje Jakobs, ovl. 9-5-1810, oud ruim 2 jaar.

Aangifte 14-7-1810 Harm, zoon van Jan Hendriks en Martje Harms, ovl. 11-7-1810, oud ruim 14 jaar.

Aangifte 11-8-1810 Geessien Haijes, huisvrouw van Klaas Klaassens Ham, ovl. 6-8-1810, oud ruim 56 jaar, nalatende haren man en 2 kinderen.

Aangifte 24-8-1810 Jakob Christiaans, zoon van Christiaan Jakobs en Anje, ovl. 21-8-1810, oud omstreeks 25 jaar, ongehuwd.

Aangifte 22-9-1810 Egbert Freerks, ovl. 19-9-1810, jongman, oud ongeveer 32 jaar, laatst gewoond hebbende te Wagenborgen, ovl. te Hellum ten huize van Harm Freerks, nalatende 2 volle broeders en 2 halfzusters.

Overledenen 1811

Aangifte 29-1-1811 een kind van Harm Harms en Annechien Fokkes, doodgeboren op het Veen onder Hellum. [geen ovl. datum vermeld]

Aangifte 31-1-1811 Anje, eenige dochter van Roelf Harms en Lupke Tjakkes, ovl. 27-1-1811, oud 32 jaar, nalatende hare ouderen.

Aangifte 21?-2-1811 Annegien Fokkes, vrouw van Harm Harms, ovl. 12-2-1811, op het Veen onder Hellum, nalatende hare man en een kind, oud 31 jaar.

Aangifte 29-3-1811 Barber Klasens, dochter van Klaas Willems en Aaltje ..., ovl. 24-3-1811, oud int 74 jaar, ongehuwd, gealimenteerd door de diakonie.

Aangifte 30-3-1811 Geert Siebes, ovl. 30-3-1811, oud ongeveer 45 jaar, nalatende eene weduwe en 3 onmondige kinderen.

Aangifte 13-4-1811 Ailt Hindriks, weduwnaar van Auke Geerts, ovl. 11-4-1811, oud ongeveer 83 jaar, nalatende 2 kinderen.

Aangifte 18-4-1811 Henderikge van der Vlag, weduwe van ... Holthuis, ovl. 15-4-1811, oud 52 jaar, nalatende 2 kinderen.

Aangifte 23-4-1811 Geert Jans, ovl. 17-4-1811, oud 87 jaar, nalatende uit een weduwe n zoon en eene stief?dogter [of schoondogter?] en uit een vorig huwelijk n zoon.

Aangifte 4-6-1811 Harmannus Klaassens Drijfhamer, ovl. 31-5-1811, oud 16 jaar, nalatende een broeder en 4 zusters, wordt ter aarde besteld door de diakonie van Appingedam.

Aangifte 8-6-1811 Harmannus Theodorikus Wildeman, ovl. 6-6-1811, oud 67 jaar en 6 dagen, nalatende 7 kinderen.

Aangifte 10-6-1811 Hindrik Jans, ovl. 9-6-1811, oud ongeveer 20 jaar, gealimenteerd door de diakonie van Siddeburen.

Aangifte 10-6-1811 Having, zoon van Hindrik Klaassens en Lijsbet Havins, ovl. 9-6-1811, oud ruim 16 jaar.

Aangifte 1-8-1811 een eerstgeboren zoon van Tjark Jakobs en Anje Kornelis, ovl. 31-7-1811, Over t Schild, geboren en overleden den 31 Julij.

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail