Siddeburen: overledenen 1806-1811

Inleiding

Deze pagina bevat een transcriptie van de overledenen te Siddeburen in de periode 1806-1811. Deze lijst staat ook wel bekend als de lijst met aangegeven lijken.

Voor meer door mij gemaakte transcripties zie mijn pagina met bronbewerkingen.

Achtereenvolgens wordt vermeld de overlijdensdatum, de naam van de overledene, de leeftijd bij overlijden en nadere bijzonderheden zoals ouders, partner, kinderen en woonplaats.

Afkortingen bij leeftijd:

J = jaar

M = maanden

D = dagen

W = weken

Ong = ongeveer

Plm = plus minus

Overledenen 1806

Registratie protocol van overledenen in de gemeente van Siddebuiren beginnende met den 1sten jan: 1806 en aangelegt door Jakobus Begeman.

5-2-1806 Trientje Berends, 2j 4m 14d. Gewoont hebbende te Siddeburen

12-2-1806 Hermannus Reinders, 13d. Wonende in het dorp te Siddeburen

14-3-1806 Anje Jans, 74j 10m. Gewoont hebbende te Siddeburen, zijnde gehuwd geweest zonder kinderen natelaten of verdere deschendenten.

28-4-1806 Harm Hindriks, 33j 4m 17d. Gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddebuiren, zijnde gehuwd geweest met Jantje Geerts, nalatende 2 kinderen.

30-4-1806 Freerk Ennes, 1j 19w. Kind van Enne Cornelius en Trientje Cornelius, gewoond hebbende te Tjugchem onder Siddeburen

21-5-1806 Trientje Jans, ong. 60j. Gewoond hebbende aan de Heereweg te Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met wijlen Popke Jans, nalatende 2 kinderen en een kindskind.

21-5-1806 Hemme Berends, 75j 5m 3d. Gewoond hebbende in het Loeg te Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Hindrikje Jacobs, zonder kinderen na te laten of verdere descendenten.

4-6-1806 Jacobje Pieters, 48j 3m. Gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Klaas Freerks, nalatende 3 kinderen.

15-8-1806 (… Hillebrands), 15d. Kind van Hillebrand Timens en Pieterke Pieters.

20-8-1806 Grietje Chrisstoffers, 20w 6d. Dochter van Chrisstoffer Klaassens en Jantje Reinders, gewoond hebbende te Tjugchem onder Siddebuuren.

12-9-1806 Chrisstoffer Klaassens, 33j ong. 7m. Gewoond hebbende op Tjugchem onder Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Jantje Reinders, nalatende 2 kinderen.

25-10-1806 Jesina Freerks, 49j 7m 20d. Gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Hindrik Harms Brondijk en nalatende 2 kinderen.

31-10-1806 Albert Kremer, ong. 11m. Zoon van Eisse Alberts en Albertje Alberts, wonende in het Loeg te Siddebuuren.

11-11-1806 Willem Geerts, 61j 7m. Gewoond hebbende op het Tjugchem onder Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Ceike Hindriks, nalatende 2 kinderen.

28-12-1806 Foske Harms, 88 of 89j. Gewoond hebbende te Siddebuuren, zijnde gehuwt Hindrik … [niet ingevuld], nalatende 3 kinderen, zijnde gealimenteerd geweest door de diaconie van Nieuw Scheemda.

Overledenen 1807

18-2-1807 Aafke Hindriks, 50j ong. 11m. Gewoond hebbende op de Wester Sanden onder Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest voor dezen met wijlen Jan Pieters en laatst met Jan Popkes, nalatende 5 kinderen uit het eerste huwelijk.

28-2-1807 Harmke Arends, 79j. Gewoond hebbende te Siddebuuren aan de weg, zijnde ongehuwt geweest, nalatende nochtans 2 kinderen buiten wettigen echt verwekt, zijnde gealimenteerd geweest door de diaconie van Siddebuiren.

5-3-1807 Albertje Arends, 1j 8m. Dochter van Arend Klazens en Hindriktje Derks, gewoond hebbende te Tjugchem onder Siddebuuren.

31-3-1807 Woltje Garments, 22j 6m. Zijnde gehuwd geweest met Geert Jans, nalatende een kind en gewoond hebbende op ’t Veen onder Siddebuuren.

31-3-1807 Jantje Haikes, 5j plm 3m. Dochter van Haike Harms en Hindriktje Hindriks, gewoond hebbende bij Jakob Willems in de Oosterweren onder Siddebuuren en zijnde gealimenteert de diaconie Siddebuuren.

17-4-1807 Geertje Eisses, 1j 5m 2w. Dochter van Eisse Jakobs en Geertje Alberts, gewoond hebbende bij desselvs ouders op het Tjugchem onder Siddebuuren.

18-4-1807 Pieter Tiddes, 36j ong 1m. Gewoond hebbende in het Loeg te Siddebuuren, zijnde ongehuwt geweest en geen kinderen of verdere deschendenten nalatende, zijnde een zoon [van] Auke Abrahams, wed: van Tidde Simens te Farmsum.

2-5-1807 Aagtje Jannes, Plm 1j 3m. Dochter van Jannes Jakobs en Tetje Derks, wonende in het Oostwolt onder Siddebuuren.

16-5-1807 Stijntje Ebels, Plm 12w. Dochter van Ebel Clamer en Vrouwke Carels, gewoond hebbende aan de oude weg onder Siddebuuren.

3-6-1807 Willem Derks, 59j 4m 10d. Gewoond hebbende te Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Allegonda Arends, nalatende 7 kinderen.

11-8-1807 (een kind) 15d. Een kind, zijnde een onechte dochter van Aaltje Geerts wonende te Siddebuuren.

27-8-1807 (… Harms,) - Een kind van Harm Harms en Annegchien Fokkes wonende op het Veen, zijnde het kind terstond na desselvs geboorte overleden.

7-9-1807 Jurrien Jans, Plm 2j. Zoon van Jan Meertens en Woltje Jans wonende op Tjugchem onder Siddebuuren.

22-9-1807 Hidde Hindriks, 60j 10m 11d. Gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Wiepke Pieters, nalatende 5 kinderen.

23-9-1807 Hilke Jans, 34j 1m. Gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Jan Willems, nalatende 5 kinderen.

27-9-1807 Freerk Ennes, 43w. Zoon van Enne Cornelius en Trientje Cornelius, wonende op Tjugchem onder Siddebuuren.

28-9-1807 Klaas Krijnes, Ong. 77j. Gewoond hebbende te Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met wijlen Ceike Edes, nalatende 7 kinderen.

3-11-1807 Anje Sjaddes, 3 vierendeel jaars. Dochter van Sjadde Hindriks en Wupke Roelfs, wonende op Tjugchem onder Siddebuuren.

16-11-1807 Pieter Fockes, Plm 33j. Zoon van wijlen Focke Pieters en Anje Jans, gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddebuuren, zijnde ongehuwt.

11-12-1807 Martje Okkes, 22j 7m. Gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddebuuren, zijnde gehuwd geweest met Wiert Jakobs, nalatende 2 kinderen.

17-12-1807 (… Feibes,) 12d. Een kind van Feibe Simens en Jantje Redmers wonende in het Loeg te Siddebuiren.

28-12-1807 Jan Geerts Bosker, 66j 10d (of 66j 18d?). Gewoond hebbende op de Veendijk onder Siddebuiren, zijnde gehuwd geweest met Riemen Wubbes, nalatende 5 kinderen.

Overledenen 1808

9-1-1808 Grietje Thijssens, 30j 8m. Gewoond hebbende te Siddebuiren, zijnde gehuwd geweest met Gerrit Edes, nalatende 2 kinderen.

10-1-1808 Ede Alberts, 9j plm 4m. Zijnde een zoon van Alberts Jakobs en Antje Edes wonende te Siddebuiren.

15-1-1808 Thijs Gerrits, 3j 10m. Zoon van Gerrit Edes en wijlen Grietje Thijssens wonende te Siddebuiren.

16-1-1808 Ede Gerrits, 2j 3d. Zoon van Gerrit Edes en wijlen Grietje Thijssens gewoond hebbende te Siddebuiren.

21-1-1808 Trientje Wierts, 7w 3d. Dochter van Wiert Jakobs en wijlen Martje Okkes.NB achter 7 staat de periode niet vermeld maar gezien de doopdatum moet het weken zijn.

30-1-1808 Pieterke Pieters, 41j 1m. Zijnde gehuwd geweest met Hillebrand Timens, gewoond hebbende te Siddebuiren, nalatende 5 kinderen.

15-2-1808 (… Hittjes), - Een kind van Hittje Pieters en Jantje Willems, zijnde dood geboren.

16-2-1808 (… Abels), - Een kind van Abel Jans Borgh en Renske Jans, zijnde dood geboren.

26-2-1808 (… Henderikus), - Een kind van Henderikus Johannes en Trientje Bartelts, zijnde dood geboren.

11-3-1808 (… Berents), - Een kind van Berent Freerks en Betje Hindriks wonende op de Sanden onder Siddebuiren, zijnde dood geboren.

16-3-1808 Jan Jannes, 2½j 18d. Zoon van Jannes Jans en Klazien Thomas, gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddeburen.

22-3-1808 Geertje Hindriks, 28j 7m. Gewoond hebbende te Siddebuiren, zijnde gehuwd geweest met Albert Jurriens, nalatende 2 kinderen.

26-3-1808 Timen Hillebrants, 15w. Zoon van Hillebrant Tiemens en wijlen Pieterke Pieters.

17-4-1808 Cornelius Pieters, 47j 2m. Gewoond hebbende te Siddebuiren, zijnde gehuwd geweest met Grietje Wubbes, nalatende 3 kinderen.

23-4-1808 Freerk Engberts, 73j. Gewoond hebbende op de Ooster Zanden onder Siddebuiren, zijnde gehuwd geweest met Martje Hebels, nalatende 1 kind.

31-6-1808 Henderika Reinders, 7m 12d. Dochter van Reinder Harmannus en Riemke Aeilkes wonende te Siddeburen.

23-6-1808 Johanna Harms, 1j 45w 3d. Dochter van Harm Klazens v.d. Veen en Hilje Hindriks, wonende op het Veen onder Siddeburen.

9-7-1808 Antje Jakobs, 77j. Zijnde gehuwd geweest met wijlen Derk Bronds, nalatende 3 kinderen, gewoond hebbende bij Jannes Jakobs in het Oostwolt onder Siddebr.

7-8-1808 Maria Wierts, Ong 80j. Zijnde gehuwd geweest met wijlen Hindrik Koenes, nalatende 1 kind en 5 kinds kinderen, gewoond hebbende te Siddebuiren.

9-8-1808 Andries Geerts, 14d. Zoon van Harm Geerts Winter en Elisabeth Andries, wonende in het Oostwolt.

15-8-1808 Balster Alberts, 59j 11m. Gewoond hebbende te Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met Grietje Klaassens, nalatende 1 kind.

2-9-1808 Jantje Edes, 30j 5m. Gewoond hebbende op de Sanden onder Siddebuiren, zijnde gehuwd geweest met Jurrien Heines, nalatende 5 kinderen.

4-9-1808 Hindrik Wessels Woortman, 80j. Gewoond hebbende aan de oude weg te Siddeburen, zijnde driemaal gehuwt geweest en laatst met Aafke Hindriks, nalatende uit het eerste huwelijk een kind en uit het tweede een kinds kind.

13-9-1808 Hilke Ufkes, 71j 16d. Gewoond hebbende op de Veendijk onder Siddeburen, zijnde ongehuwt geweest en geen kinderen of verder deschendenten nalatende.

28-9-1808 (… Sijbrands), - Een kind van Sijbrands Sijbrands en Matje Klaasens wonende te Siddeburen, zijnde dood geboren.

29-9-1808 Jakob Wierts, Plm 2j. Zijnde een zoon van Wiert Jakobs en wijlen Martje Okkes, gewoond hebbende bij Okke Geerts op de Akkerenden onder Siddeburen.

3-10-1808 Martje Klaassens, 31j 5m. Gewoond hebbende te Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met Sijbrand Sijbrands, nalatende 3 kinderen.

8-10-1808 Elizabeth Hindriks, 3m 3d. Dochter v. Hindrik Ernst en Jakobje Jakobs, wonende te Siddeburen.

15-10-1808 (… Meijer), - Een kind van Jakobus H. Meijer en Eilje Berends, zijnde dood geboren.

22-10-1808 Jantje Jurriens, 7w. Dochter van Jurrien Heines en wijlen Jantje Edes wonende op de Wester Sanden onder Siddeburen.

13-11-1808 Grietje Eisses, Ong 17j. Gewoond hebbende te Siddeburen, zijnde ongehuwt geweest.

29-11-1808 Okke Egberts, Plm 22j. Zijnde ongehuwt geweest, gewoond hebbende als boereknecht bij Derk Geerts op Tjugchem, zijnde voorheen gealimenteerd en nu ter aarde besteld door de diacon van Midwolda.

26?-12-1808 Jan Kassemeijer, Plm 34j. Zijnde ongehuwt geweest, gewoond hebbende bij Jan Meertens op het Tjugchem, zijnde provisioneel door de diaconie van Siddeburen ter aarde bestelt.

Overledenen 1809

4-1-1809 Grietje Willems, Plm 18j. Zijnde ongehuwt geweest en gewoond hebbende bij Sjadde Hindriks op Tjugchem onder Siddeburen.

8-2-1809 Hiltje Wierts, 60j 19d. Gewoond hebbende op Eilshuis onder Siddeburen, zijnde ongehuwt geweest.

2-3-1809 Antoon Nijhoft, 38j. Zijnde tweemaal gehuwd geweest, nu laatst met Aafke Josephs, nalatende 2 kinderen uit het eerste huwelijk voortgesproten.

2-4-1809 Jan Christiaans, 8w 3d. Zoon van Christiaan Waas en Eltje Geradts wonende te Siddeburen.

2-4-1809 Siben Geerts, Plm 54j. Zijnde gehuwd geweest met Remke Hindriks, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddeburen.

8-4-1809 Hindrikje Hindriks, 65j. Gewoond hebbende op de Veendijk onder Siddeburen, zijnde tweemaal gehuwt, eerst met Jan Berends en daarna met Harm Hittjes Mos, nalatende 2 kinderen uit het eerste en 2 uit het tweede huwelijk.

8-4-1809 Eltje Willems, 39w. Zoon van Jakob Willems en Aaltje Hindriks wonende in de Oosterweren.

9-4-1809 Siert Simens, Plm 7w. Zoon van Simon Rigtes en Trientje Hooites wonende op de Veendijk onder Siddeburen.

11-4-1809 (… Jans), - Een kind van Hindrikje Jans, zijnde dood geboren.

20-4-1809 (… Jans), - Een kind van Jan Meertens en Woltje Jans wonende op Tjugchem, zijnde dood geboren.

11-5-1809 Klaas Popkes, 7½j. Zoon van Popke Berends en Geeske Klazens, wonende op Tjugchem onder Siddeburen.

18-5-1809 Leentje Harms, Ruim 65j. Zijnde twee maal gehuwd geweest, eerst met wijlen Harm Geerts en daarna met Roelf Hindriks, nalatende een kind uit het eerste huwelijk, gewoont hebbende te Siddeburen en zijnde gealimenteerd door de Roomsch Catholijke diakonie van Sapmeer.

27-5-1809 Aukje Jans, Plm 18w. Dochter van Jan Hindriks en Klaassien Jakobs wonende te Siddeburen.

1-7-1809 Edechien Jurriens, 3j 8m. Dochter van Jurrien Heines en wijlen Jantje Edes.

20-7-1809 Albert Tonnis, 25j 6m. Zijnde gehuwd geweest met Grietje Tiddes, nalatende een kind, gewoond hebbende te Siddeburen.

27-7-1809 Woltje Jans Blokzijl, 35j 1m. Zijnde gehuwd geweest met Jan Meertens, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende op Tjugchem onder Siddeburen.

29-7-1809 Kornelius Aukes, Ong 58j. Gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met Gartje Aijkes, nalatende 2 kinderen.

8-9-1809 Geert Willems, 22j ong 6m. Gewoond hebbende op de Zomerdijk onder Wagenborgen, zijnde ongehuwt geweest en ook gene kinderen of deschendenten nalatende.

10-9-1809 Jakob Kornelius, 34j plm 6m. Gewoond hebbende aan de oude weg onder Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met Aafke Kornelius, nalatende 1 kind.

17-9-1809 Jannes Hindriks, Ong 6j. Zoon van Hindrik Simens en Nieske Hindriks, gewoond hebbende op het Tjugchem.

11-10-1809 Derk Hindriks, Ong 12j. Zoon van Hindrik Aeilts en Matje Waldriks wonende in de Oosterweren onder Siddeburen.

6-11-1809 Anna Maria Hindriks, Ong 40j. Gewoond hebbende te Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met wijlen David Baronds? [volgens index huwelijken: Brauns], nalatende 2 kinderen.

5-12-1809 Albert Hiddes, 3j ong 9m. Zoon van wijlen Hidde Hindriks en Wupke Roels, gewoond hebbende op de Akkerenden.

17-12-1809 Jakob Geerts, Plm 47j. Zijnde gehuwd geweest met Ceike Hindriks, nalatende 4 kinderen, gewoond hebbende aan de oude weg te Siddeburen.

24-12-1809 Aafke Hindriks, Ong 79j. Zijnde drie maal gehuwd geweest en laatst met wijlen Hindrik Wessels Woordman, nalatende 2 kinderen uit het eerste huwelijk en 2 kinds kinderen uit het 2de, gewoond hebbende op het Veen onder Siddeburen.

Overledenen 1810

21-1-1810 Pieter Havings, Plm 56j. Zijnde gehuwd geweest met Vrouwke Simons, geen kinderen nalatende, gewoond hebbende op het Veen onder Siddeburen.

31-1-1810 Frouwke Jans, 20j 5m. Zijnde ongehuwt geweest en gewoond hebbende aan de oude weg te Siddeburen.

6-2-1810 Egbert Eppes, 6w. Zoon van Egbert Eppes en Meintje Houwes.

13-2-1810 Roelf Garments, 21j 2m. Gewoond hebbende bij Hindrik Roelfs te Siddeburen, zijnde ongehuwt geweest.

15-2-1810 (… Geerts Koegel), - Een kind van Geert Jans Koegel en Martje Houwes, zijnde dood geboren.

23-4-1810 Thijs Simens, 83j. Gewoond hebbende op het Veen onder Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met Hindrikje [sic], nalatende 2 kinderen.

27-4-1810 Tiemen Hillebrants, 30w. Zoon van Hillebrant Tiemens en Hindrikje Oomkes.

8-5-1810 Jantje Harms, 10w. Dochter van Harm Pieters en Grietje Geerts.

11-6-1810 Geert Harms Winter, Ong 6j. Zoon van Harm Geerts Winter en Lisabeth Andries.

30-6-1810 Albert Harms Brondijk, 49½j. Gewoond hebbende te Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met Pieterke Jans, nalatende 4 kinderen.

14-7-1810 Fenje Geerts, 25j 6m. Zijnde ongehuwt geweest en gewoond hebbende te Siddeburen.

15-9-1810 Theodorikus Waan, 2j 14d. Zoon van Andreas Waan en Hindrikje Jans, gewoond hebbende te Siddeburen.

6-10-1810 Ebe Jans, 71j 2m. Zijnde gehuwd geweest eerst Grietje Christiaans en nu laast met Aafke Pieters, geen kinderen nalatende uit een dezer huwelijken, gewoond hebbende te Siddeburen.

7-10-1810 Hindrik Jans, 74j plm 5m. Zijnde gehuwd geweest met Tekela Harms, gene kinderen nalatende, gewoond hebbende te Siddeburen.

11-10-1810 (… Meertens), - Een kind van Meerten Pieters en Hindrikje Geerts, zijnde dood geboren.

3-11-1810 Harmke Hindriks, Plm 57j. Zijnde gehuwd geweest met Geert Harms, nalatende 4 kinderen, gewoond hebbende te Siddeburen.

13-11-1810 (… Hindriks), - Een kind van Hindrik Frederiks en Dievertje Hindriks, voort na de geboorte overleden.

17-11-1810 Harm Wichers, Plm 75j. Zijnde gehuwd geweest met Jeltje Hilkes, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende op de Veendijk onder Siddeburen.

3-12-1810 Hemmo Pieters, 28j. Zijnde ongehuwt geweest en gewoond hebbende bij desselvs ouders Pieter Harms en Geertje Beren[ts] te Siddeburen.

8-12-1810 Geert Jans, 3j. Zoon van Jan Arends R… [Rijssel] en Jantje Geerts, gewoond hebbende bij desselvs ouders op de Akkerenden onder Siddeburen.

Overledenen 1811

1-1-1811 Jantje Sjaddes, 6j 2d. Dochter van Sjadde Hindriks en Wipke Roelfs, wonende op Tjugchem onder Siddeburen.

29-1-1811 (… Geerts Kuigel), - Een kind dood geboren van Geert Jans Kuigel en Martje Houwes wonende te Siddeburen op het Veen.

30-1-1811 (… Sjaddes), Enige dagen. Een kind van Sjadde Hindriks en Wubke Roelfs, oud enige dagen.

1-2-1811 Gerrit Jans, 10j. Zijnde gealimenteerd door de diaconie van Siddeburen en gewoond hebbende “van Jan Jakobs” te Siddeburen.

11-2-1811 Fokke Berends, 56j. Zijnde gehuwt geweest Diever Aeilkes, nalatende 3? kinderen, gewoond hebbende op het Veen onder Siddeburen.

26-2-1811 (… Waan), Enige dagen. Een kind van Andreas Waan en Hindrikjen Jans, zijnde maar enige dagen oud.

5-3-1811 Hindrikjen Jans, 30j 1m. Gewoond hebbende te Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met Andreas Waan, nalatende 2 kinderen.

10-3-1811 Harm Hitjes Mos, 62j 7m. Zijnde gehuwd geweest met wijlen Hindrikjen Hindriks, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende bij Hindriks D. Reider??? te Oostwolt onder Siddeburen.

13-3-1811 (…Everts), Enige dagen. Een kind van Evert Kornelius en Taakje Sijbrands, oud slechts enige dagen.

1-4-1811 Jan Christiaans, 4w. Zoon van Christiaan Waas en Eltje Gerrits.

13-4-1811 Thijs Arends, 73j. Zijnde gehuwd geweest eerst met wijlen Grietje Engberts en laast met Aaltje Kornelius, nalatende 3 kinderen; uit het eerste 1 en uit het laaste huwelijk 2 kinderen, gewoond hebbende op de Sanden onder Siddeburen.

14-5-1811 Marijke Jans Boltzijl, 7j 2d. Dochter van Jan Meertens Boltzijl en Wibke Jans Bosker wonende op de Veendijk onder Siddeburen.

27-5-1811 Martje Jans, 8w. Dochter van Jan Boeles en Aagtje Jurriens wonende te Siddeburen.

11-6-1811 Jurrien Pieters, 54j 5m. Zijnde gehuwd geweest met Martje Gerrits, nalatende 7 kinderen, gewoond hebbende op Eelshuis onder Siddeburen.

23-6-1811 Eiske Alberts, Plm 57j. Zijnde twee maal gehuwd geweest, eerst met Trientje Jonas en nu laatst met Albertje Alberts, nalatende 3 kinderen, 2 uit het eerste en 1 uit het twede huwelijk en gewoond hebbende te Siddeburen.

4-8-1811 Jan Jans (van Sloten), Groot 34j. Zijnde gehuwd geweest met Albertje Jakobs, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende op het Veen onder Siddeburen.(NB van Sloten is later toegevoegd)

26-8-1811 Jan Jannes (van Sloten), Plm 69j. Zijnde gehuwd geweest met Amke Jans, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende op het Veen onder Siddeburen.(NB van Sloten is later toegevoegd)

Copyright © 1995-2020 J.G. Boerema

Startpagina  -  Duurswold  -  Genealogie  -  Bronbewerkingen  -  Transcript  -  Privacy Beleid  -  E-mail